Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

PROCEDURA POWOŁYWANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

PROCEDURA POWOŁYWANIA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Tryb powoływania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego uregulowany jest w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j., Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.). Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane - cyt. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Zasady wynagradzania oraz wymagania w stosunku do osób zatrudnionych na stanowisku powiatowego inspektora nadzoru budowlanego określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 Nr 27 poz. 134, z późn. zm.)

Wyłanianie kandydatów, przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego odbywa się wszelkimi dostępnymi środkami, w tym m. in. zamieszczeniem ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP, na tablicy ogłoszeń w urzędzie, itp.

Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

- minimum 5-letnistaż pracy,

- znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i o finansach publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- czynne uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego,

- umiejętność pracy przy pomocy komputera;

- wymagania pożądane:

- doświadczenie w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,

- samodzielność, dokładność, dyspozycyjność,

- umiejętności menadżerskie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia, które kandydat na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego powinien złożyć w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie:

- list motywacyjny,

- cv,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

- kserokopia uprawnień budowlanych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- dane komórkowe umożliwiające kontakt z kandydatem: nr telefonu, adres e-mail

- dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- referencje,

- inne dokumenty, które chciałby przedstawić kandydat.

W przypadku składania aplikacji przez ePUAP, dopuszcza się załączenie skanów lub zdjęć; podpisanych wyżej wymienionych dokumentów. Aplikacja musi zostać złożona przez osobisty profil zaufany, bądź opatrzona podpisem kwalifikowanym.

Uchybienia temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie traktowane jako naruszenie wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przesłane po terminie nie są rozpatrywane.

Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu, wprowadzone w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, związane z epidemią COVID-19, nie jest prowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

W ciągu 2-ch tygodni od upływu terminu składania dokumentów następuje ich weryfikacja pod względem formalnym oraz analiza merytoryczna.

Oferty spełniające wszystkie kryteria są przesyłane Staroście celem wyboru powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do wskazania Staroście nie są zwracane kandydatom i pozostają dla celów dowodowych w dokumentacji WINB Szczecin nie dłużej niż jest to niezbędne do zakończenia procesu naboru PINB, wówczas zostają komisyjnie zniszczone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Ignasiak 18-02-2021 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Ignasiak 03-01-2024 21:06