Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Przedmiot działalności

Wojewódzki Inspektor sprawuje nadzór nad:

1) działalnością inspekcyjno – kontrolną polegającą na wykonywaniu:

a) kontroli działania starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej,

b) kontroli działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,

2) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej,

3) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

4) zapewnieniem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu,

6) postępowaniami administracyjnymi i egzekucyjnymi, w zakresie Wojewódzkiego Inspektora jako organu II instancji,

7) obsługą prawną, księgową i organizacyjno – administracyjną oraz dotyczącą ochrony informacji niejawnych,

8) prowadzonymi postępowaniami w zakresie wynikającym z ustawy dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)


 Zastępca Wojewódzkiego Inspektora sprawuje nadzór nad:

1) działalnością inspekcyjno – kontrolną polegającą na wykonywaniu:
a) kontroli działania starostów, jako organów administracji architektoniczno- budowlanej,
b) kontroli działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
c) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie:

  • zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami ustawy Prawo budowlane, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • sprawdzaniu posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  • sprawdzaniu dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

2) współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz kontroli państwowej obejmującej w szczególności:
a) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,
b) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli,

3) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

4) postępowaniami administracyjnymi w sprawach obiektów i robót budowlanych służących celom wojskowym i bezpieczeństwu na terenach zamkniętych,

5) postępowaniami administracyjnymi i egzekucyjnymi w ramach zadań i kompetencji określonych dla Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji,

6) prowadzeniem ewidencji w ramach kompetencji określonych dla Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji:
a) decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,
b) rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zuzanna Grabowska 09-04-2008 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Ignasiak 09-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marcin Ignasiak 13-03-2023 10:49