Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Kompetencje

 Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:

1) wskazywanie starostom kandydatów na powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz uzgadnianie ich odwołania,

2) ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,

3) zatwierdzanie planów kontroli,

4) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli,

5) udzielanie imiennych upoważnień do kontroli starostów jako organów administracji architektoniczno – budowlanej, oraz do kontroli powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,

6) podejmowanie decyzji o wyłączeniu kontrolera z postępowania kontrolnego,

7) podpisywanie protokołów i wystąpień pokontrolnych,

8) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

9) rozstrzyganie o przejęciu postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

10) występowanie do organów samorządu zawodowego lub do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

11) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów oraz ustalanie dodatków służbowych, funkcyjnych i inspekcyjnych,

12) przedstawianie Wojewodzie projektów upoważnień pracowników nadzoru budowlanego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Wojewódzki Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego podpisuje:

1) decyzje administracyjne, postanowienia oraz odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

2) akty wewnętrzne,

3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej oraz posłów i senatorów,

5) protokoły kontroli organów i wystąpienia pokontrolne,

6) odpowiedzi na skargi i wnioski.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego podpisuje pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań, oraz prowadzi inne sprawy należące do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z jego upoważnienia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zuzanna Grabowska 09-04-2008 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Ignasiak 09-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Marcin Ignasiak 13-03-2023 10:53