Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wykaz kontroli zewnętrznych

 

 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie od 2004 r.

 

 

Lp.

Jednostka kontrolująca

Czas trwania

czynności kontrolnych

 

Temat kontroli

Sposób udostępniania informacji z kontroli

 

1

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 

25÷26.05.04 r

Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania ustawy ochronie informacji niejawnych podczas realizacji ustawowych zadań nadzoru budowlanego na terenach zamkniętych dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa

 

 

Na wniosek

2

Zachodniopomorski

Urząd Wojewódzki

21.09÷8.10.

2004 r.

Przestrzeganie procedur kontroli, gospodarka finansowa.

 

 

Na wniosek

3

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

24.01÷14.03.

2005 r.

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2004 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

 

Na wniosek

4

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

10.02÷10.03.

2005 r.

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2004 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

 

Na wniosek

 

5

 

Zachodniopomorski

Urząd Wojewódzki

 

22÷26.08.

2005 r.

Kontrola problemowa

- przyjmowanie, rozpatrywanie, skarg i wniosków,

- przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Na wniosek

6

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

6÷31.10.

2005 r.

Funkcjonowanie nadzoru Budowlanego w latach 2003÷2005

Na wniosek

7

Zachodniopomorski

Urząd Wojewódzki

24.10÷10.11.

2005 r.

Przestrzeganie procedur kontroli, gospodarka finansowa w 2005 r.

 

Na wniosek

 

8

 

Zachodniopomorski

Urząd Wojewódzki

 

12.07.2006 r.

Przestrzeganie procedur kontroli, gospodarka finansowa za rok 2006 wg odrębnej zatwierdzonej tematyki kontroli.

 

Na wniosek

9

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

4÷9. 09.

2006 r.

Kontrola problemowa i sprawdzająca dotycząca działalności WINB jako organu I i II instancji.

 

Na wniosek

10

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

2÷ 27.10.

2006 r.

Kontrola problemowa działania WINB w zakresie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

 

Na wniosek

 

11

 

Zachodniopomorski

Urząd Wojewódzki

 

1÷11.10.

2007 r.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.

Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznej.

 

Na wniosek

12

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

4.10.÷15.11.

2007 r.

Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych.

Na wniosek

13

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

4.03.2008 r.

Kontrola problemowa dot. oceny realizacji przez organ ustawowych zadań związanych z problematyką bezp. użytkowania obiektów budowlanych o których mowa w art. 62 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane zlokalizowanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych

Na wniosek

14

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

21.03.÷26.03.2008 r.

Kontrola okresowa

Na wniosek

15

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

13.10.÷24.10.2008 r.

Kontrola problemowa sprawowania funkcji nadzoru i kontroli w stosunku do PINB w zakresie wdrożenia znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2007 r. wraz z inspekcją placówek oświatowych.

Na wniosek

16

Zachodniopomorski

Urząd Wojewódzki

26.03÷07.04.2009 r.

1) realizacja dochodów skarbu państwa w 2008 r.,

2) gospodarka finansowa w 2008r.,

3) terminowość przekazywania sprawozdań kwartalnych i rocznych.

Na wniosek

17 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 15.06. - 19.06.2009 r. Kontrola kompleksowa ZWINB w zakresie realizacji ustawowych zadań nadzoru budowlanego na terenach zamknietych i obszarach kolejowych Na wniosek
18 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 25.06.2009 r. Kontrola problemowa w dziedzinie obronności Na wniosek
19

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie
 

19.08.2009 r. Funkcjonowanie nadzoru budowlanego- realizacja wniosków z kontroli NIK w 2005 r. Na wniosek
20 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 15.02. -19.02.2010 r.

1/ Sposób przyjmowania i realizacji skarg i wniosków
2/ Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
3/ Realizacja postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej
 

Na wniosek
21 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 12.04. -.30.04.2010 r.
10.05. - 14.05.2010 r.
Kontrola kompleksowa Na wniosek
22 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 25.06. -.29.06.2010 r.

KONTROLA PROBLEMOWA:
1/Nawiązywanie, zmiana i ustanie stosunku pracy
2/ Prowadzenie dokumentacji w zakrsie stosunku pracy

Na wniosek
23 Archiwum Państwowe
Szczecin
22.11.2010 r. Kontrola funkcjonowania archiwum zakładowego Na wniosek
24 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Departament Wyrobów Budowlanych 06.09. - 09.09.2011 r. Realizacja wybranych ustawowych zadań w zakresie nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu wyrobami budowlanymi Na wniosek
25 ZUS O/ Szczecin Wydział Kontroli Płatników Składek 21.08. - 28.08.2012 r. Kontrola okresowa Na wniosek
26 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 17.09. - 21.09.2012 r. Kontrola problemowa GUNB w zakresie planowania i realizacji działalności kontrolnej Na wniosek
27 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 09.10.- 12.10.2012 r. Kontrola planowa w zakresie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych w wyniku przeprowadzonej kontroli w dnaich 16-19.02.2010 r. m.in. w zakresie skarg i wniosków Na wniosek
28 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 11.02.- 22.02.2013 r. Kontrola prawidłowości gospodarowania finansami jednostki w latach 2011-2012 r. Na wniosek
29 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 04.11.- 13.11.2013 r. Kontrola planowa w zakresie sprawdzenia działalności kontrolnej i terminowości załatwiania spraw Na wniosek
30 Archiwum Państwowe Szczecin 24.04.2014 r. Kontrola postępowań z materiałami archiwalnymi i kontrola archiwum zakładowego Na wniosek
31 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 09.05.2014 r. Kontrola realizacji zadań obronnych Na wniosek
32 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 09.09.- 29.10.2014 r. Kontrola realizacji wybranych ustawowych zadań w zakresie nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu wyrobami budowlanymi Na wniosek
33 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 11.05.2015 Nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących Na wniosek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zuzanna Grabowska 08-05-2008 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Zuzanna Grabowska 28-01-2009 14:41