Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Kompetencje

 Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy:

1/ wskazywanie starostom kandydatów na powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz uzgadnianie ich odwołania,

2/ ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,

3/ zatwierdzanie planów kontroli,

4/ podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli,

5/ udzielanie imiennych upoważnień do kontroli starostów jako organów administracji architektoniczno – budowlanej, oraz do kontroli powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,

6) podejmowanie decyzji o wyłączeniu kontrolera z postępowania kontrolnego,

7) podpisywanie protokołów i wystąpień pokontrolnych,

8) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

9) rozstrzyganie o przejęciu postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

10) występowanie do organów samorządu zawodowego lub do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

11) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów oraz ustalanie dodatków służbowych, funkcyjnych i inspekcyjnych,

12) przedstawianie Wojewodzie projektów upoważnień pracowników nadzoru budowlanego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Wojewódzki Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

 Wojewódzki Inspektor podpisuje:

1/ decyzje administracyjne, postanowienia oraz odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

2/ akty wewnętrzne,

3/ wystąpienia i sprawozdania kierowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

4/ wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej oraz posłów i senatorów,

5/ protokoły kontroli organów i wystąpienia pokontrolne,

6/ odpowiedzi na skargi i wnioski.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań, oraz inne należące do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Wojewódzkiego jego upoważnienia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zuzanna Grabowska 09-04-2008 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Zuzanna Grabowska 08-05-2008 12:43