herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w WOA

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 27316 z dnia 17 maja 2018r.

OFERTY DO

30 maja 2018

 

WYMIAR ETATU

1

STANOWISKA

1

 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

inspektor

w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szczecin

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin


WARUNKI PRACY

Praca w środowisku biurowym głównie w siedzibie urzędu. Praca pod presją czasu, obsługa interesantów, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, obsługa komputera i urządzeń biurowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Pomieszczenia biurowe WINB zlokalizowane są na IV piętrze budynku ZUW w Szczecinie - wejście po schodach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu II instacji
 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń dotyczacych rozstrzygnięć powiatowych organów nadzoru budowlanego oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Prowadzenie postępowań w trybie skargowym, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi obywateli
 • Przyjmowanie klientów celem udostępienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnien
 • Kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kanceleryjną, ewidencjonowanie danych dotyczących toczących się postępowań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy:
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • samodzielność w pracy i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie budowlane lub prawnicze
 • doświadczenie w administracji publicznej
 • mile widziane wykształcenie wyższe
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia i kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 maja 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin pok. 402


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Proponowane wynagrodzenie 2 700,00 zł brutto
Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 430 33 48 lub kontakt osobisty w siedzibie Inspektoratu pok. 402
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kopiejka 04-07-2017 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Kopiejka 10-08-2017 11:45